'

Het bijzondere tekstregeltje boven een kaart

Terug naar de natuur ...

Naar waarde genoten.

Het is mooi geweest. 

Het leven is doorgeven...

Stuurloos zonder baken.

Bevrijd van tijd en ruimte.

Nu is de stilte compleet.

Doe goed en versaag nooit.

Het leven ten volle geleefd.

Voor alles is een juiste tijd.

Alles is nu anders zonder jou.

Er viel nog zoveel te genieten.

Sterk als de dood is de liefde.

In dienst van de verwondering.

Het is goed zo – eindelijk rust.

Het was mooi, het is goed zo.

Na zoveel waken nu dan rust.

Ik heb een mooi leven gehad.

Wij zullen je missen, iedere dag.

Een wakker mens is ingeslapen.

Plotseling, maar vooral definitief

In wezen is het leven een zucht….

Eenvoud, kenmerk van het ware.

Verdriet is de prijs van de liefde.

Een markant persoon is niet meer.

Wij kunnen het nog niet geloven .....  

In vertrouwen op het onbekende.

De muziek was zijn lust en zijn leven.

Het was een mooie dag om te reizen.

De seizoenen van het leven voltooid.

Terug naar de bron van eeuwig leven.

Hij/zij heeft mij zoveel geluk gebracht.

Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen.

Wie weet dansen ze boven ook wel.....

Langzaam is het leven opgehouden......

Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen..

De wil was er nog, de kracht niet meer.

Het leven is overgegaan in herinneringen.

De dood kwam onverwacht maar zacht.

Van het begrensde naar het onbegrensde.

Onze toekomst samen is anders bepaald.

Vertrokken met vogels, wolken en winden

Niet in de aarde begraven, maar in ons hart.

Niet het vele is goed maar het goede is veel.

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.

Alles gaat voorbij en God is voorbij dit alles
                                          Theresia van Avila

Vaar op de stroom van de vergankelijkheid.

Vertrokken met vogels, wolken en winden ....

Woorden schieten tekort en tranen overheersen.

Liefde en vriendschap zijn de zin van ons bestaan.

Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren.

Een reis over de toppen en diepe dalen is voltooid.

Het gebrandschilderde raam van zijn/haar leven is klaar.

Sommige dingen zouden eigenlijk nooit mogen gebeuren.

Je moet de dood aanvaarden voor je sterft.
                                  Bisschop Muskens

Alles van waarde is weerloos.
                                Lucebert

Het werd, het was, het is gedaan.
                                M. Vasalis

Wat was, is geweest.
                                A. Roland Holst

Dank aan allen die ik
dank verschuldigd ben.

Noem de dood niet slecht
als het leven goed is geweest.

Verliezen is moeilijk en
het voelt zo onrechtvaardig.

Het is moeilijk te aanvaarden
dat je weg bent van deze aarde.

Vol van leven en geluk,
nu ben je weg, alles is stuk

Je mag wel om mij huilen,
maar niet blijven huilen.

Niet waarlijk dood zijn zij
die in onze harten leven.

Leef de dag van vandaag
alsof er geen morgen is.

Leef vandaag,
morgen kan alles anders zijn.

Onze verbondenheid was
heel bijzonder en dierbaar.

Altijd samen in gedachten,
in gedachten voor altijd samen.

Ik vertrouw op de toekomst,
wat die ook moge zijn...

Om je heengaan treuren wij,
om wat je was zijn wij dankbaar.

Haar dans verstilt
in een bewogen herinnering.

Het eeuwige leven gaat schuil
in het hart van de dood.

Hij heeft vaste grond gevonden
waarin zijn anker eeuwig rust.

Sterven in vrede is:
Met een gerust hart je ogen sluiten.

Elke dag is een mooie dag
om een nieuwe reis te beginnen.

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon.

Na een lang en zorgzaam leven
zijn zijn/haar taken volbracht.

We lopen niet meer, we zweven.
We stijgen boven ons mens-zijn uit.

Nu denkt aan mij:
de zon, de maan, de sterren en jij.

Toen kwam die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam …..

Elke dag is een mooie dag,
om een nieuwe reis te beginnen.

Te snel voorbij, de vele dromen
oneerlijk is het lot dat nu is gekomen.

Ieder, die ik gekust heb,
kus ik opnieuw – tot in de eeuwigheid.

Na vele bergen te hebben overwonnen,
geef ik mij nu gewonnen.

Zelfs de dood krijgen we niet voor niets,
het kost ons ons leven.

De dood is onbegrepen
zolang het onbegrijpelijk is te leven...

Leven is weven,
sterven is je werk uit handen geven.

Het afscheid is definitief,
maar de herinnering onuitwisbaar.

De duisternis van het graf,
is het ochtendgloren van een nieuwe dag.

Toen kwam die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam …..

Want leven is: een ander niet vergeten
en lichtend door de schaduw gaan.

Er is een band die de dood niet kan verbeken,
liefde en herinnering leven altijd voort.

Je liefde, kracht, je warmte en je lach….
we zullen je missen, iedere dag.

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij,
in alle eeuwigheid ben jij...

De duisternis van het graf
is het ochtendgloren van een nieuwe dag.

Als de zo zorgvuldig door het levenstapijt gevlochten
dagen worden losgehaald, is er dan troost?

Ik ben niet bang voor de dood,
maar ik had nog wel wat langer willen leven.

Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering is.

Je liefde en je kracht, je warmte en je lacht...
We zullen je missen, iedere dag...

Niet de voorbije dagen zijn het leven,
doch de dagen die men zich herinnert.

Soms is er zoveel wat we voelen
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen....

Bijzondere mensen sterven niet,
zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.

Want leven is: een ander niet vergeten
en lichtend door de schaduw gaan.

Niet de voorbije dagen zijn het leven
doch de dagen die men zich herinnert.

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.

De dood gaat niet over de dood
maar over wat je met je leven hebt gedaan

Hoe iets te zeggen, nu je er niet meer bent,
hoe raken we aan jouw afwezigheid gewend?

Haar hart klopte tot het laatst voor anderen,
maar had geen kracht meer voor zichzelf.

Het mooiste van het leven zijn de sporen
van liefde die wij achterlaten als wij weggaan.

Hij/zij was een gelukkige en tevreden mens.
Hij/zij hield van het leven en vooral van ons.

Als je geconfronteerd wordt met het lijden,
baten mooie woorden niet.

Dan straalt daar weer die ene ster
Dus is onze ...... eigenlijk nooit weggegaan.

Verhuizen is alles pakken en dan gaan.
Sterven is gaan en alles laten staan.

Vol liefde, zorgzaamheid en soms een traan.
Tot op de grens van zijn aardse bestaan.

De herinneringen aan jouw liefde en vertrouwen
dragen wij in ons hart voor altijd mee.

Treur niet dat ik je verlaten heb,
ik hoop dat je blij bent dat je mij hebt gekend!

De herinnering is het enige paradijs
waaruit wij niet verdreven kunnen worden.

Verbleven in vele verre landen,
nu op weggegaan naar zijn laatste bestemming.

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht.
Groot was zijn/haar liefde voor haar dierbaren.

Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Hoe de wind waait in je leven kan je niet bepalen,
maar hoe je de zeilen zet bepaal je zelf.

Het mooiste zijn de sporen van de liefde
die wij achterlaten als wij weggaan.

Groot is de leegte en het verdriet.
Mooi zijn de herinneringen die je achterliet.

Dankbaar voor wat het leven mij heeft gegeven,
heb ik het nu teruggelegd.

Als een vriend zoveel goede herinneringen nalaat,
sterft hij/zij niet echt.

Het is minder erg om iets te verliezen wat je lief hebt,
dan dat je het nooit hebt gehad.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Elke dag zonder jou is als een dag zonder bloemen;
elke dag zonder jou kun je geen dag meer noemen.

Toen ben je zomaar ingeslapen, stil en discreet,
alsof je niemand wilde storen.

Alleen door onze sterfelijkheid te omhelzen
kunnen wij gelukkig worden in de tijd die we hebben.

Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan
zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.

Ik heb een boek geleend uit de bibliotheek van het leven
maar ik heb het nu terug moeten geven.

Leven is eenzaam zijn,
niemand kent de ander.
                      Herman Hesse

Leven is sterven;
Sterven is leven.
                       Franka Klein

Durf te voelen dat je leeft
en beleven wat je voelt.
              Yerli

Het verlorene prijzen maakt
de herinnering dierbaar.
             Shakespeare

Zo na aan ons verwant
Zo ver van ons gescheiden
                                Ida Gerhardt

Had ik je maar als kind gekend
die nu mijn kind en moeder bent.
                                M. Vasalis

Misschien is het niet geheel waar,
en zelfs dat niet….
                          Multatuli

En zo ging ik de horizon voorbij en
kwam in het land van de dageraad.
                                André Gide

Niemand valt of hij valt in Uw handen
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.
                          Huub Oosterhuis

Of hij wil of niet, de mens vindt en
aanschouwt zichzelf in alles wat hij ziet.
                                Thaillard de Chardin

Hoe onbereikbaar scheen het beloofde land,
tenzij voor enkele zondagskinderen der fortuin.
                          C. Busken Huet

Liefde is het verlangen,
om meer te geven dan
te ontvangen.

De tijd voorbij, zomaar
en toch diep verbonden
met de stem van ons hart.

Als regendruppels wisten
Hoeveel we je missen
regent het de hele dag

Langzaam is de schemer
duisternis geworden en is zij uit het
aardse leven weggegleden.

Oud worden brengt met zich mee,
in weemoed nalaten wat men
in overmoed van plan was.

Zolang wij leven blijft hij/zij leven
Hij/zij is een deel van ons
Zolang wij hem/haar herdenken.

Als het leven geen waarden meer kent,
dan is het onherroepelijk, pijnlijk en
onvergetelijke afscheid aanvaardbaar.

Donkere wolken werden doorbroken,
daarom nog even van het licht 
des levens genoten.

Ik ben moe van deze lange reis
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik lief heb.

Het leven is een voortdurend afscheid
maar wie van zijn herinneringen kan genieten
leeft tweemaal.

Tijdig sterven,
is de meest voorname vorm 
van zelfbehoud en waardigheid.

O, wat moet ik missen
wat moet ik iedere dag weer
vaarwel zeggen en achterlaten
                         Anna Enquist

Bewaar één woord voor mij in
Uw stilte, o wereld, wanneer
Ik dood ben: Ik heb lief gehad”.
                          Tagore

Terneergeslagen moesten wij toezien
hoe zij/hij ons huis verliet
om niet meer terug te keren.

In het leven lopen de zaken niet mis;
ze gaan hooguit anders dan je verwacht,
gepland of gehoopt.
                                     Katinka Price 

Het doek is gevallen.
Na jaren en jaren van strijd
heeft de pijn het alsnog gewonnen.

Hij/zij is ons toch nog onopgemerkt ontgleden.
Hij/zij keerde in, en ademde zo diep
dat het weer leek of hij/zij alleen maar sliep.
                                      Jean Pierre Rawie

Net zoals de sterke stroom van een waterval
niet kan worden gekeerd, zo is ook de beweging
van een mensenleven, onomkeerbaar.    
                                      Boeddha

Alle geluid dat nog van verre sprak
verstierf - de wind, de wolken, alles gaat
al zachter en zachter - àlles wordt zo stil......
                        "de avond", Willem Kloos

De dood beëindigt alles, behalve 
de herinnering aan wat wij tijdens ons
leven tot stand hebben gebracht.
                   Shandrasekhara Venkata Raman

De lamp is leeg, de olie opgebrand
De trom zwijg en de danser is gaan slapen
Het vuur is dood, geen rook cirkelt mhoog
De ziel is één met God en tweeheid is niet meer.

Het leven van een mens is als een voetstap in het zand,
die wordt weggevaagd als de vloed de grens verlegt
tussen zee en strand.

Kleine zorgen kun je delen
maar er is een verdriet
dat mensen niet kunnen helen
en dat hoeft ook niet.

Zijn/haar lichaam gaf de strijd op
zijn/haar geest bleef tot het
einde toe onverwoestbaar.
Zo blijft hij/zij bij ons.

Je strijd is gestreden
het leven was soms zwaar
Maar jouw liefde
houdt ons allen bij elkaar.

Wij zitten neer, de tranen stromen.
Alle gedachten zijn verwoord
Alle woorden zijn gesproken
Het is tijd

Wat zo diep in het hart zit
kun je door de dood niet verliezen.....
De herinnering aan een bijzonder mens
is geboren.......

Slechts over blijft de herinnering
van hoe ik leefde op aarde
en voor degene die achter blijft
heeft dat de meeste waarde

De één vindt hem/haar dapper
De ander zegt: het is voorbij
Een ander zwijgt stilletjes
En de ander denkt: was hij/zij er nog maar bij.

Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk
en de dood is slechts een horizon
en een horizon is niets dan een grens
aan ons gezichtsvermogen.

Als een vogel in de blauwe lucht
is opgevlogen voor zijn laatste vlucht
kan het ook zo voor een mens vergaan
als een eind komt aan zijn aards bestaan.
                                   R.

Voor de zoon van de aarde 
is de dood op aarde het einde.
Voor een kind van de geest echter
is de dood slechts het begin van een stellige triomf.
                                   Kahil Gibran

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon
ontstijgt aan haar cocon
zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht
opgaand naar het eeuwig licht.
                                E. Kübler-Ross

Natuur verwondert, overdondert
soms en laat in al haar rijkdom
leegte na ……Leven 
is mensen en dingen
omhelzen
en weer loslaten

De eeuwenoude gang
van al wat komt en gaat,
De eindigheid,
die al wat leeft te wachten staat,
Voor wie gelooft
geeft dit geen zorgen of verdriet,
Hem wacht de eeuwigheid,
die rust in vrede biedt.
                  Huub Matthee

Wat nu....

Adieu

Op = op.

Verloren.

Sprakeloos....

Eindelijk rust.

Eindelijk vrij.

Mijn hart huilt.

Nooit meer pijn....

Te snel, te vroeg

Zomaar, ineens.

"Ik kan niet meer"

Niet te bevatten.

Niet te geloven...

De beer is geveld.

Dag lieve allemaal.

Ik ga naar huis .....

Het is altijd anders.

Ik ben er niet meer.

Ongelijk geëindigd.

Positief tot het laatst.

En nu heeft hij/zij rust!

Lief en leed gedeeld.

Er viel niets te kiezen.

Naar waarde geleefd.

Uitgezeild, voor altijd.

Van leven ga je dood.

Het feest is afgelopen.....

Het ergste is gebeurd.

Ik heb mijn best gedaan.

Lief en wijs tot het einde.

Een vechter tot het laatst.

Woorden schieten tekort.

Hij/zij had het leven zo lief.

Zonder jou is alles anders.

Aangeslagen en verbijsterd.

Het leven helemaal geleefd.

De vonk dooft, het vuur blijft.

Liefde reikt over de tijd heen.

Een familieband is verbroken.

Eindelijk was daar de lente......

Verwacht het onverwachte....

Hij/zij zocht altijd haar eigen weg.

Een mensen-mens is niet meer.

Een bijzonder mens ging heen.

Mijn lief is van mij weggegaan.

Mijn troost is dat je er ooit was.

Hij/zij hield intens van het leven.

Hij/zij was uniek in onze familie.

Zij/hij had talent voor het leven.

Het boek is uit, het was prachtig.

Wij zijn geschokt en sprakeloos.

Soms grijpt de duisternis het licht.

Een kleurrijk mens is heengegaan.

Het leven is een prachtig avontuur.

Blijvend is jouw warmte in ons hart.

De hemel heeft er een ster bij gekregen.

Binnen de vier zeeën zijn allen broeders.

In al zijn/haar eenvoud was hij/zij groot.

Eeuwig gaat voor ogenblik
                  Joost van den Vondel

Hoezo waarom!
Hoezo begrijpen!

Leven is zorgen,
zorgen is leven.

Leven is eindig;
echte liefde niet.

Vaak te laat,
maar nu te vroeg.

Een licht gaat uit
en schijnt niet meer.

Een bijzonder leven
een bijzonder mens

Al jaren in zichzelf
steeds verder van ons weg.

Je was mijn maatje,
je was mijn alles...

Gisteren vol leven
vandaag zo stil.

Als leven lijden wordt
is sterven een gewin.

Zo sterk verbonden,
toch splitst zich de weg.

Mijn dag was mooi
De nacht mag komen.

De tijd gaat nu verder
al is het zó anders…..

Uit ons oog,
maar nooit uit ons hart.

Wie reist zonder doel
komt nooit aan.

Er is een tijd van komen
en er is een tijd van gaan.

Houden van is laten gaan,
hoe moeilijk het ook is.

Waar hij/zij niet meer is,
zal hij/zij altijd blijven.

Nooit te oud om te leven,
altijd te jong om te sterven.

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde…..

Hij leeft voort, geworteld
in ons hoofd en in ons hart.

Eén enkel ogenblik
kan alles doen veranderen.

Herinneringen verbinden
wat het oog niet meer ziet.

Voorgoed uit ons midden
maar niet uit ons hart.

Oud worden is een zegen
Oud zijn valt tegen.

Bedroefd door het leven,
bevrijd door de dood.

De mens is broos,
het zijn de sporen die tellen.

Het gevecht is zwaar
als je niet kunt winnen.

Iedere moeder is uniek:
Zij was dat heel speciaal.

Mijn leven was ten volle
waard geleefd te worden.

Je leven is uitgestippeld.
mijn liefste is gestorven.

Langzaam vliegt een vogel 
steeds verder weg, maar...

Als het er echt toe doet
schieten woorden tekort

Wat op liefde gebouwd is,
kent geen vergeten…..

Leven begint en eindigt
met volle overgave.

Er zijn geen tranen genoeg
voor dit plotselinge verlies.

Je leeft om onderweg te zijn,
niet om aan te komen.

Het mensenleven is niet eeuwig
maar het leven is eeuwig.

Het wordt stil
als er geen stem meer klinkt.

Herinner mij zoals ik was,
heel gewoon, heel bijzonder. 

Als je maar lang genoeg leeft
schenkt De Tijd je het gelijk.

De dood is niet erg
als het leven goed is geweest.

Waar onwetendheid heerst,
is ware vrede onmogelijk.

Het leven is een gunst
maar hoe te leven is een kunst.

De wereld is vol mensen........
maar zoals jij was er niet één.

Hij straalde vertrouwen uit
en droeg dat op ons allen over.

Iedereen keert uiteindelijk terug
in zijn eigen thuishaven.

Ingehaald door de tijd.
Hij/zij vond het nog zo gezellig.

In een zee van liefde geboren
Op golven van liefde gestorven

Je leven was een mooie melodie
beleefd in goede harmonie.

Gisteren geschokt en ontdaan,
vandaag bedroefd en verslagen.

Wij dachten dat het middag was
maar plotseling viel de nacht.

Als je te moe bent om te leven
is eeuwige rust een zegen

En opeens zijn de kleuren dof en
smaakt niets meer lekker.

Als het niet kan zoals het moet
dan moet het maar zoals het kan.

Hij heeft zijn boeken opgeborgen
en wandelt in de nieuwe morgen.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Wat zo diep in je hart zit
kun je door de dood niet verliezen.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam.

Mijn laatste groet is aan hen
die mij kenden en die mij liefhadden.

Aan alle geliefden een afscheidskus
en alle bekenden een laatste groet.

Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

In harten te leven die wij achterlaten
is niet te sterven.

Van alles geleefd, van alles gedaan,
laat mij nu maar rustig gaan.

Het gemis dwingt ons na te denken
over wat wij bezaten

Hoe kunnen wij de dood begrijpen;
wij begrijpen het leven nog niet eens.

De dood is een kaars die uitgaat
als de nieuwe dag aanbreekt.

Zowel mooie als moeilijke zaken
maken het leven de moeite waard.

Een rusteloze geest is uiteindelijk
losgeraakt van het afgematte lichaam.

Groot is de leegte die hij/zij achterlaat
mooi zijn de herinneringen die blijven.

In de lentenacht heeft onze omarming 
een einde gekregen.

Je kunt de wind niet veranderen,
maar wel de stand van de zeilen.

Alle goede herinneringen blijven,
…… maar er komen geen nieuwe bij.

Zijn/haar leven moeten wij loslaten,
in ons leven houden wij hem/haar vast.

Gebruik het uur, het is kort van duur,
de tijd gaat vlug, keert nimmer terug!

Alles is geregeld, het is tijd om te gaan
en ik heb het op mijn manier gedaan.

Woorden schieten te kort
waar het liefste bezit herinnering wordt.

Na de tranen van verdriet
volgt de bemoediging van de herinnering.

Voorbij zijn grenzen gestreden voor leven,
maar ontwapend door de dood.

Sterven is niet het einde,
maar het begin van een blij en ander leven.

Bezige handen en een sterke wil
vielen na een bewogen leven stil.

Alles gaat door.
De ziel vindt zijn weg en leeft.

De Nacht kan nog zo donker zijn,
de Zon gaat altijd weer schijnen.

In ons ben jij.
In ons blijf jij.
Van jou zijn wij.

Het hart van de mens
De bodem van de zee
Beiden onpeilbaar

stiller om de noord
de wadden uitgewist
ganzen onderweg

Je bestaan een flits
Je leven een vingerknip
Een zucht op zondag.

Ik kan niet geloven
dat alle moeite vergeefs is
en de dood het einde.

Woorden schieten tekort
wanneer het liefste bezit
herinnering wordt.

Wanneer het einde nadert
is je grootste troost
een nieuw begin.

Ik heb tevreden geleefd,
ik heb vrede met mijn lot
en ik zal in vrede rusten.

Er is geen toen, er is geen nu
er is geen ik, er is geen jij
alleen dat éne samen.

Wat zo diep in je hart zit
kun je door de dood
niet verliezen 

Wie ergens valt,
staat ergens anders weer op.
Dat is de wet van het leven.

Hij/zij stond vol in het leven
had nog vele plannen
maar verraste ons en iedereen.

Als je geen dromen meer hebt
en geen speelse gedachten,
is je leven voorbij.

Zoveel onvervulde dromen
Zoveel onvervulde verwachtingen
Zoveel verdriet.....

Je was niet bang voor de dood,
je had alleen nog graag
een tijdje willen blijven.

Te mogen leven is bijzonder.
Het lijkt zo gewoon
maar 't is een wonder

Zij die wij liefhebben en verloren
zijn niet meer waar zij waren
maar altijd waar wij zijn.

Prachtige jaren
Niet treuren dat ze voorbij gingen
Glimlachen dat ze er geweest zijn.

Zoals ik kwam
zoals ik ben,
zoals ik ben geweest,
zo ben ik heengegaan.

"Moge al het leven,
in de tijd gevangen,
ontluiken tot een
eeuwig bloeiende bloem"

Daar is geen einde,
daar is geen begin;
het enig zijnde
is wisseling

Zo intens geleefd
Zo abrupt voorbij
Hij/Zij wilde nog zoveel
en wij met hem/haar.

Leef met de gedachte
dat het begin geen einde is,
maar het einde
het begin van alles is.

Het kaarsje is opgebrand,
Het vlammetje gedoofd.
Zijn/haar altijd bezige handen
Hebben nu voorgoed rust.

Wie luistert en rondkijkt,
bewust en aandachtig
vindt rust en geluk
in de eeuwigheid.

Bloemen
leg ik op je graf
en eenzaam
ga ik weer heen.

Voor hem een verlossing
Voor anderen een groot verdriet…….
Erg hard heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet.

Wij zitten neer, de tranen stromen.
Alle gedachten zijn verwoord
Alle woorden zijn gesproken
Het is tijd.
                            D.L.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort blijven.
Niemand wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
                    Rutger Kopland          

De dood is niets,
ik ben slechts naar de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf
wat we ooit voor elkaar waren,
zijn we nog steeds.
                             Augustinus

Als je je voet op de andere oever zet
En het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
En het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan de muziek hoort
En het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heen gegaan
Maar naar Huis gegaan.

Vervangend weten
Glijdend naar mist
Was je vergeten
Wat je ooit wist
Nu er weer licht is
Weet - voelen wij
Is wat verricht is
Als warm wassend tij.

 

Kort regeltje gerelateerd aan een beroep

Normaal is niet gewoon (psychiater)

Blij ben ik te hebben mogen leven,
Te hebben zien leven en
Te hebben mogen laten leven (apotheker)

Het mensenleven is niet eeuwig,
Maar het leven is eeuwig. (arts)

Er was een hand die mijn hand leidde (Verloskundige)

Inzicht uit doorzicht (radioloog).

Uw Woord is een lamp voor mijn voet. (oogarts)

De leegte is niet op te vullen. (tandarts)

Hij heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap, zijn laatste bijdrage. (bioloog)

Alles heeft zijn tijd (historicus)

Ik heb de bodem bestudeerd en 
Daar wil ik aan toevertrouwd worden (geoloog)

Kleurrijk was je leven (schilder)

Ze regelen daar boven wel wat (octrooigemachtigde)

Einde oefening (militair)

Ik was in de gevangenis en
Gij hebt mij bezocht. (Justitiepredikant)

Altijd tussen hemel en aarde (zweefvlieger)

Van ons weggevlogen (ornitholoog)

Het vuur is uit...
Alle warmte verdwenen (brandweerman)

Het laatste woord is gesproken (jurist)

Wie schrijft, blijft (columnist)

Vreemde talen

Franse taal

Tout bonheur est une innocence.
                            Marguerite Yourcenar

Je voudrais tant que tu te souviennes…..

Ne pleure pas.
J'aime la vie.

Ni regret du passé,
ni peur de l'avenir.

Seul le silence est grand;
tout le rest est faiblesse.

Laissez tomber sur moi
Vos doux regards d'amour.
              (Les feuilles mortes)

Le coeur a ses raisons
Que la raison ne connait pas.
                          B. Pascal

Les morts ne sont pas partis,
mais ils sont invisible.

On ne voit bien qu’avec le coeur
L’essientiel est invisible pour les yeux.
             A. de Saint Exupery

Ne pleurez pas, 
mais pliez les mains en priez.

Qu'attends-tu d'une rose,
pas son parfum, mais sa volonté de fleurir.

Nous avons eu pour quelques temps
de bons moments, de grands moments.

On se demande parfois si la vie a un sens,
puis on rencontre des êtres qui donne un sens a la vie.

Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.

Tout savoir
C'est tout comprendre
C'est tout pardonner

La vie est un bien perdu
Quand on n’a pas vécu
Comme on l’aurait bien voulu

Le vrai tombeau des morts
n’est pas au cimétière
mais au Coeur des vivants.
                           Jean Cocteau

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer
où il me conduit.

Comme une biche soupire
Après des courants d’eau
Ainsi mon âme soupier après toi, ô Dieu!
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant
                                     Psalm 42:2-3

Quand je ne serai plus là
relâchez moi, laissez moi partir.
Ne pleurez pas en pensent à moi.
Soyez reconnnaissants pour les belles années.

l'Eternel est mon Berger
Je veux qu'on rie
Je veux qu'on danse
Je veux qu'on's'amuse
comme des fous

Tu as apprecié la vie
Pris soin des autres - leur bonheur
Entre nous, nous avons tout dit
Nos coeurs seront ton demeure
Merci

Engelse taal

So be it!

As time goes by….

Love in life is eternity

Never a dull moment

Only the good die young...

Passed away quietly at home.

If God orders, He gives…..

Only time can ease this pain.

All is fair but this ain't fair at all....

You were yust to good to be true

In a dark time the eye begins to see….

And it is in dying that we find eternal life.

Old soldiers never die they just fade away.

Those who love us,
never really leave.

Too short in our lives,
forever in our hearts.

Do not mourn my death,
celebrate my life.

Pretty flowers everywhere.
Think of me and I'll be there.

We are like a pinch of dust,
on a windy day.

Only true friends will leave
footprints in our hearts.

Why should I be out of mind
because I am out of sight?

Dream as if you'll live forever
Live as if you'll die today.

Death smile at all of us.
All we can do is smile back.

We miss you more this time, I think
than all the times before.

Life is what happens to you,
when you are making other plans.

I'm here with you, beside you|
to guard you and to guide you

If you enjoy walking
you can see the colour of the wind.

But death ca be a very positive event,
the celebration of a good life.

Went there where no one went before
and never ever one came back.

A pure haert and a clean conscience
are as two wings attached to the soul.

Say not in grief that she/he is no more,
but say in thankfulness that she/he was.

And, in the end, the love you take
is equal to the love you make.

I shall know why, when time is over,
and I have creased to wonder why.
                          Emily Dickinson

And ever has it been that loves know
not its own dept until the hour of seperation.
                      Kahlil Gibran

You're up there
you're always with me
smiling down on me.

If you are really alive
full of energy
you can die happily.
                Osho

The sun sink beyond the dunes.....
The earth breathes a deep draught
of rest and sleep.

When ever God closes a door on mankind,
He opens a window in heaven
so the light can shine forever!

"Do not gently into that good night,
old age should burn and rave at close of day,
rage, rage against the dying of the light."
                            Dylan Thomas

When God puts a burden upon us
he lays his hand underneath
so that the burden may not be too heavy for us.

In the hand of God
he has found peace.
Our love is timeless,
we shall meet again.

If I could save time in a bottle
I 'd save every moment with you
I 'd save every day like a treasure and that, again,
I would spend them with you

For a long time they looked 
at the river beneath them,
saying nothing,
and the river said nothing too,
for it feld very quiet.......
                      A.A. Milne

The words of Jesus
"Well done good and faithful servant"
express our feelings today.
You have now heard these words
and can share in the Master's happiness.
We will always love you.

Duitse taal

Über allen Gipfeln ist Ruh
                        J.W. von Goethe

Sage beim Abschied leise "Servus".

Ich bin der Welt abhanden gekommen.

Welches Kind hätte nicht Grund
Über seine Eltern zu weinen ?

Bist du bei mir, geh ich mit Freunden
zum Sterben und zu meiner Ruh.

Viele Wege führen zu Gott,
einer davon über die Berge.

Gemeinsame Tage, nicht weinen, dass sie vergangen
sondern dankbar sein, dass sie gewesen.

Lass die Waldesnacht mich wiegen,
stillen jede Pein,
und ein seliges Genügen
saug ich mich den Düften ein.

Das ist das Grösste,
was den Mensch gegeben ist
dass es in seiner Macht steht,
grenzenlos zu lieben.

Diversen

Selamat Jalan

Finito

Psalmen en gezangen

Kracht naar kruis

Niemand valt uit Gods hand.

Als ik ontwaak, ben ik bij U.
                        Psalm 139 : 18

De Heere zegene U en behoede U

Here, Gij doorgrondt en kent mij.
                          Psalm 139 : 1

Komt allen tot mij die moe en belast zijn

Dit is de dag die mijn Heer heeft voorzien.

Mij zal geschieden naar Zijn woord.

Nooit kan 't geloof te veel verwachten.
                          Gezang 291

Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
                        Psalm 119

Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer.

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen.
                          Joh. 17 : 3

Mijn hart is onrustig, tot het rust vindt in U.
                              Aurelius Augustinus

Des Here vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen
                          Psalm 25 :14

Hij/zij wachtte met hetzelfde geduld op God
als Hij op hem/haar........

Waar God van houdt,
neemt hij vroeg tot Zich.

En de heerlijkheid des Heren
Omstraalde Hem ….
                        Lucas 2 : 9

Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Toen antwoordde de Here:
Ik ben het die er zal zijn
                          Exodus 3-14a

Onrustig is ons hart, o Heer
tot het rust in U.
                  Sint Augustinus

Heer ik ben stil geworden,
U hebt mijn ziel tot rust gebracht.

Ik voel de winden Gods vandaag:
vandaag hijs ik het zeil.

Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

Laat mij als kleine vogel schuilen mogen
waar G’uw vleuglen om mij slaat.
                          Psalm 61 : 3

Geslachten gaan, geslachten komen,
Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.

U moet niet zorgen dat u in de hemel komt,
Maar dat de hemel in u komt.

Van oudsher is God een schuilplaats
Zijn armen dragen u voor eeuwig.
                          Deut. 33:27

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Vrees niet, want ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt Mijn.
                        Jesaja 41 : 3

Ik zal opgaan naar het altaar van God
naar God die mijn jeugd verblijdt.

Zijn leven stond in dienst van de naaste.
Hij zag in Jezus een groot voorbeeld.

Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Vader: in uw handen beveel ik mijn geest.
                       Lucas 23:46

Een zee ruist voort in eindeloze deining.
De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet.

Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot
een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij
                          Psalm 23

De Here zal uw uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
                          Psalm 121 : 8

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God,
Zoals Christus U heeft aanvaard.
                          Romeinen 15 : 7

Al Uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs Uw woord met juichende gezangen.

Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen
Ontfermt de Heere zich over hem.
                          Psalm 103 : 13

En wandelt in al de weg,
Die ik u gebieden zal,
Opdat het u wel ga.
                          Jeremia 7:23

Ik heb de strijd gestreden,
de goede strijd van het geloof.
Dit is de kroon van mijn leven.

Niets werkelijks kan bedreigd worden,
niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.

Wentel uw weg op de Here
En vertrouw op Hem;
En Hij zal het maken.
                          Psalm 37 : 5

Als de Schepper
een gehandicapte tot leven roept,
heeft Hij zijn eigen bedoeling met deze mens.

De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in
den dag der benauwdheid en Hij kent
hen die op Hem betrouwen.
                          Nahum 1 vers 7

Wie God vreest houdt het juiste midden ….
Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig als hij
alleen maar goed doet en nooit verkeerd……
                          Prediker VII, 18-20

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
                          Psalm 84

Leg mij als een zegel aan uw hart
Als een band aan uw arm
Want sterk als de dood is de liefde.
                     Hooglied 8 : 6

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
verkregen en 't leven tot in eeuwigheid.

Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven
van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben.

Neem Heer mijn beide handen
en leidt Uw kind
tot ik aan de eeuwige stranden
de ruste vind

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
                          Gezang 1 vers 4

….. en niemand
of hij heeft een naam bij U,
En niemand valt of hij valt in Uw handen,
En niemand leeft of hij leeft naar U toe…..
                        Huub Oosterhuis

Dan zal de Schepper van mijn leven spreken
En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd;
En alle grenzen zullen openbreken
Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid.
                               W.A.P. Smit

Op Uwe morgen zult Ge ons halen.
Wij ontstijgen aan dit aards bestaan,
en gaan - uw hoge vensters stralen -
recht op uw open huisdeur aan.
                          Gezang 394 vers 7

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
                                 Lied 398:7

Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit
aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.

Hoe dichter ik nader,
het huis van mijn Vader
Hoe meer ik neig
naar het eind van de kreig.
                  P.A. De Genestet

Prijs de Heer, mijn ziel,
Prijs mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
Vergeet niet één van zijn weldaden.
                          Psalm 103

Ik ben reizend naar die stad
Waar Christus 't licht zal zijn
Om eeuwig daar te zijn bij Hem
Verlost van zorg en pijn.

Alles heeft zijn uur
en ieder ding onder de hemel zijn tijd;
er is een tijd om te baren
en er is een tijd om te sterven.
                                Prediker 3:1,2

Verheugd was ik toen ik hoorde:
"Wij gaan naar het huis van de Heer"
Verheugd ben ik nu onze voeten staan
binnen de poorten, Jeruzalem.
                     Bedevaartslied van Davi

Spreek Gij ’t woord, dat mij vertroosting geeft.
Dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
Ontsteek de vreugde die geen einde heeft.
Wil alle liefde aan deze mens besteden.

Zolang wij leven, leven wij voor
de Heer, en wanneer wij sterven,
sterven wij voor de Heer.
Dus of wij nu leven of sterven,
wij zijn altijd van de Heer.
                     Rom. 14:8    

Doch de God van alle genade
die u in Christus geroepen heeft
tot Zijn eeuwige heerlijkheid,
hij zal u, na een korte tijd van lijden,
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
                   1 Petrus 5 vers 10

Laatste grens
Ik vond het zelf onbehoorlijk vroeg.
Toch koesterde de Grote Kaarsendover
een ander plan. Hij vond het mooi genoeg:
Ik moest en zou de laatste grenspaal over.

Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan,
dat is ook niet erg.
Want dan begint de grote logeerpartij
bij een gastheer, die zo boeiend is,
dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.
                        Godfried Bomans

Wees mij een rots tot mijn bescherming,
Zodat ik altijd weer
Bij u U kan schuilen Heer.
Want U, mijn God, U bent mijn vesting,
U zult in al mijn vrezen
Mijn rots en redder wezen.
                        Psalm 71 : 2

In droefheid gedenken wij zijn sterven
In dankbaarheid zijn liefde van
man, vader, vriend en medemens.
In vreugde de vervulling van zijn
bestemming in eeuwigheid
bij onze Schepper, God de Heer.

Aan het eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van 't kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in ons allen
en in allen alles is ,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn
licht uit licht in duisternis.
            Lied 292 Liedboek der Kerken

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
                      Psalm 73 vers 12

In Uw handen.

In Christus ontslapen.

Opgenomen in het Licht.

Jezus is mijn Verlosser.

Mijn genade is u genoeg.

Mijn tijden zijn in uw hand.

Wat de toekomst brengen moge....
                          Gezang 293

Laat Heer Uw dienaar komen

In paradisum deducant te angeli

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren
                                Genesis 3:19

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Dan ga ik op tot Gods altaren.
                        Psalm 43 : 3 en 4 berijmd

God is ons een schuilplaats.
                          Psalm 62 : 9b

Rust mijn ziel, uw God is Koning
                          Gezang 179

Ik laat u niet gaan,
tenzij gij mij zegent.
                      Gen. 34;24

Van U zijn alle dingen
van U, mijn God alleen.

Doe maar gewoon je best
dan doet God de rest.

Goed is het in stilte
op de redding van de Heer te wachten.
                               Jer. 3 : 26

En nu, wat verwacht ik Here?
Mijn hoop, die is op U.
                          Psalm 39:8

In de palm van Gods hand
kwam haar leven tot rust.

Een leven kwam tot rust 
in de palm van Gods hand.

Wat er ook mag gebeuren,
mij geleide des Heeren hand.

Niet uit mijzelf ben ik gekomen
Maar Hij heeft mij gezonden.
                          Joh. 8-42

De liefde bedekt, ze gelooft,
hoopt en verdraagt.
                        1 Corinthe 13

Een mens kijkt naar daden,
maar God weegt bedoelingen.

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde….
                        1 Corinthiërs 13

Alle dingen hebben tijd
maar Gods liefde eeuwigheid.
                          Gezang 267

Uw hand op mijn schouder
gaf mij rust en vertrouwen.

Al zit ik in het duister,
de Here zal mij tot licht zijn.
                        Micha 7:8b

Alles heeft zijn uur en
ieder ding onder den hemel zijn tijd.
                             Prediker 3:1

Ik voel de winden Gods vandaag;
vandaag hijs ik het zijl. 

Wat de toekomst brengen mogen,
mij geleidt des Heren hand.

Langzaam uit dit leven weggegleden,
God weet waarheen......

Ken Hem in al uw wegen
en Hij zal uw paden recht maken.
                        Spreuken 3:6

Kom tot rust, mij ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
                          Psalm 116 : vers 7

Toch is er één die al dit vallen
teder in zijn handen houdt.
                                Rainer Maria Rilke

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
                                            Psalm 91

Want de wijsheid dezer wereld
is dwaasheid voor God.
                          1 Kor. 3:19a

Ik heb vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht.

Waar de Geest des Heren is,
Daar is vrijheid.
                        2 Korinthiërs 3:17b

In liefde met allen heb ik geleefd.
In vrede met Christus ben ik heengegaan.

God is Liefde
Liefde is God
De essentie van alles

De koers was gezet
Na een zware storm
Veilig in Gods haven.

gisteren is voorbij
morgen komt niet meer
vandaag helpt God

Ik legde mij en sliep
Ik wist dat wie mij schiep[
Voor mijn behoud zou waken

Wentel uw weg op de Here en
vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken. 
                        Psalm 37:5

Nu mag je rustig in Gods
schaduw overnachten.
Zijn liefde dekt je veilig toe.
                        Nel Benschop

Aangaande de dagen onzer jaren
Daarin zijn zeventig jaren; of,
zo wij zeer sterk zijn tachtig jaren…..
               Psalm, 90:10

De HEERE zal uwen uitgang
en uwen ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
                             Psalm 121:8

God heeft gegeven
liefde in het leven,
moed in het lijden,
troost in het scheiden.

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
                          Psalm 42 (ber.)

Jeruzalem, mijn vaderhuis
Mijn moederstad, wanneer
Zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar en naar de Heer!
                          Gezang 265, Liedboek

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmer meer!

Vrees toch geen nood!
’s Heren trouw is groot,
en op ’t nacht’lijk duister,
volgt het morgenrood.

Als ge in nood gezeten
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.

Mijn hart sloeg over van ontroering
en weer verscheen, als voorheen,
Godheid, bezieling en vervoering
en leven, liefde en geween.
                        A. Poesjkin

In's levens droom en schemerschijn
laat mij U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werkelijkheid
                          Gezang 472 : 6

Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
                      Gezang 473:1 en 5

En, wijze Loods, als ik het waag
en weer mijn zeilen hijs,
nu 'k voel de winden Gods vandaag .....
leid Gij mij op mijn  reis!

In Zijn oneindige goedheid
heeft Onze Lieve Heer geen
grenzen gesteld aan wat mensen
zichzelf wijs kunnen maken.
                K. van het Reve

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

Vanaf het einde van de aarde
roep ik u om hulp,
want ik bezwijk!
Help mij de rots te beklimmen
die te hoog is voor mij.
                          Psalm 61 :3

Wat ben je bedroefd mijn ziel,
En onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
Eens zal ik hem weer loven,
Mijn God die mij ziet en redt.
                  Psalm 42 : 6

God zelf zal men hen zijn.
Elke traan in hun ogen zal Hij drogen.
De dood zal er niet meer zijn;
rouw, jammer en pijn
zullen niet langer voorkomen.
De dingen van vroeger zijn voorbij.
                          Openbaring 21 : 4

Hij twijfelde niet aan Gods belofte;
zijn geloof liet hem nooit in de steek,
hij werd er alleen maar in gesterkt.
Zo bracht hij eer aan God;
hij was er diep van overtuigd dat God bij
machte was te doen wat hij had beloofd.
                          Romeinen 4 : 20, 21

‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Eens aan den avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

Heer,
er valt geen blad van een boom 
buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven
en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden,
van mijn beproevingen
en van mijn tranen.
Laat die gedachte
mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw.

De eeuwenoude gang
van al wat komt en gaat,
De eindigheid,
die al wat leeft te wachten staat,
Voor wie gelooft
geeft dit geen zorgen of verdriet,
Hem wacht de eeuwigheid,
die rust in vrede biedt.
                  Huub Matthee

Teksten algemeen

Heden overleed ….

Thuis is overleden …

……… is dood.

Zo maar uit ons leven ....

In liefde gedenken wij....

Mijn liefste is gestorven.

Gestorven: mijn/onze lieve……

Rustig weggegleden uit het leven.

Dierbaren melden dat is overleden ….

In alle rust is overleden mijn/onze….

Strijdbaar tot het einde overleed ......

Heden verloren wij onze geliefde .....

Plotseling niet meer in ons midden.

....(naam) is overgegaan naar het Licht.

Wij treuren om het verlies van mijn/onze......

Wij nemen afscheid van mijn/onze ….

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van ...

Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze.....

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

...... is aan zijn laatste vlucht begonnen.

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn.......

Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze......

Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze......

Door de Poort van de Dood is gegaan mijn/onze.........

In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze….

Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze…..

Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze......

Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze...

Wij laten u weten dat op .... is overleden mijn/onze....

Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze....

Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze....

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

Onze lieve ...... is vredig uit ons midden weggegleden.

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....

Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze....

Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze…..

Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze.....

Op aarde gestorven, geboren in de geestelijke wereld.

In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze…..

In de schemering van haar leven is rustig weggegleden mijn/onze.....

Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons.

Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten.

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze .....

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze…..

Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…

Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze.....

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze…..

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Moegestreden heeft ......(naam) de regie uit handen moeten geven.

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze.....

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....

In het zicht van zijn/haar pensionering is geheel onverwacht overleden mijn/onze.....

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…

Geheel in zijn/haar eigen stijl is stilletjes van ons heengegaan mijn/onze...

Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden mijn/onze…..

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze......

Vandaag overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn…….

Vandaag is onherroepelijk van ons vertrokken …….

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze...

Na een schitterend leven is overleden mijn/onze .....

Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los.

Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze….

Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze......

Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze .....

Na een mooi en liefdevol afscheid is op ..... (datum) overleden mijn/onze......

Na een rijk en schilderachtig leven beging hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis.

Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze…..

Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze….

Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.....

Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van mijn/onze…

Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld mijn/onze....

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze...

Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……

Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede. 

Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze ....

Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze......

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze.......

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze……..

Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze....

Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze .......

Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze......

Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het Hele Al mijn/onze…..

Na een waardevol en intensief leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze…..

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze….

Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze……

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze...

Na een lang en blijmoedig leven is ….. te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven.

Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze.......

Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze.....

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze…….

Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op ...... (datum) vredig ingeslapen mijn/onze....

Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze……

Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze.....

In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze....

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

Vandaag 00-00-2... is ..........(naam) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden.

Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op ..jarige leeftijd ingeslapen onze…..

Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze.....

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van …..

Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze ....

Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze…..

Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze …..

Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig heengegaan mijn/onze..

Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze……

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze.....

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…..

Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze….

Op ......dag 00-00-200? is geheel onverwacht overleden mijn/onze ......

Op de leeftijd van ... jaar is van ons heengegaan/is overleden mijn/onze......

Op ..-jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden mijn/onze.....

Op 00-00-2... is mijn/onze ......... over de drempel van de dood gegaan.

In de vroege ochtend van …….. (datum) heeft mijn ……….. voorgoed rust gevonden.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze....

Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze…..

Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze ……

Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze…….

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze .....

Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze ....

Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze…..

Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg.

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze …..

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze ....

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze .....

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze…..

Met bewondering en respect voorde kracht en waardigheid waarmee hij/zij zijn/haar laatste levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze…

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze…….

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze...

Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……

Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze.....

Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze.......

Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze......

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven met ons deelde.

Een bijzonder mens heeft ons verlaten maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij. Heden overleed mijn/onze......

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze.....

Dankbaar...

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan mijn/onze ...

Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven wij u kennis, dat op 00-jarige leeftijd is overleden mijn/onze….

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze.....

Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons heeft gegeven hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in  Zorgcentrum/Verzorgingshuis……., delen wij u mede dat (zacht en kalm) van ons is heengegaan mijn/onze….

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft omringd en dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze....

Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze.....

Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft willen zijn, nemen wij bedroefd afscheid van mijn/onze.......

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..

Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van ....

Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet laten wij weten dat is overleden mijn/onze.....

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze....

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze......

Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze…..

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn/onze .....

Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ....

Met gevoelens van machteloosheid en diep verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ....

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze.....

Met machteloosheid en intens verdriet, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze ....

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Volledig verslagen blijven wij achter na het onverwachte overlijden van mijn/onze......

Verdrietig....

Verdrietig zijn wij, nu ..........

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze…..

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze......

Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze……

Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze.....

Verdrietig delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, door een medische misser is overleden mijn/onze....

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen.

Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze ….

Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….

Overmand door verdriet en in het diepst geraakt zijn wij door het (plotselinge) overlijden van mijn/onze…

Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn/onze ........ is overgegaan in dierbare herinneringen.

Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze ....

Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ….

Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze…..

Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze…..

In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze ....

Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze ....

Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze ......

Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze .....

Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....

Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ……

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze ......

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze….

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze.......

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze......

Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze……

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ….

Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in ....... geheel onverwacht overleden mijn/onze .......

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden mijn/onze…..

Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan mijn/onze…..

Bedroefd....

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze....

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze ......

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze.....

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn/onze.......

Met droefheid delen wij u mede dat, met een glimlach om haar lippen tevreden terugkijkend, van ons is heengegaan mijn/onze....

Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij/zij in haar slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze.....

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die zij in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is overleden mijn/onze ....

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ….

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en de liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Diep bedroefd en vervuld van dankbare herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze ....

Diep bedroefd maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis van het (onverwachte) overlijden van mijn/onze……

Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze

Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege overlijden van mijn/onze.....

Diep teneergeslagen zijn wij door het (onverwachte) heengaan van mijn/onze....

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in Huize/Verzorgingshuis/Verpleegtehuis ....... is heel rustig van ons heengegaan/is overleden mijn/onze.....

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/Verpleeghuis...... delen wij u mede dat (zacht en kalm) is overleden mijn/onze......

 

Teksten in de Friese Taal - Algemeen/Algemien

Yn folle frede is, nei in wurk- en soarchsum libben, nei in koarte sykte ferstoarn, us leave . . . . .

Drôvich meitsje wy bekend dat, nei in needlottich ûngelok (in het verkeer: ûngemak), ferstoarn is . . . . .

Oandien dogge wy kundskip fan it ferstjerren fan ús leave en soarchsume heit / mem en pake / beppe . . . . .

Mei al syn / har fleur en kriich hat hy / sy dizze strijd net winne kinnen. Nei alle moaie jierren dy 't wy mei him / har belibje mochten, hawwe wy mei in protte fertriet ôfskie nimme moatten fan ús leave . . . . .

Neidat wy . . jier foar him / har soarge hawwe is, ta ús grut fertriet, út ús gesin weinommen, ús dierbere soan / dochter, broer / suster, sweager / skoan- dochter, myn oansteande . . . . .

Drôvich en dochs tankber, dat aan syn / har lijen no in ein kommen is, diele wy jo mei, dat nei in lange tiid fan sykte, dyt hy / sy op moedige wize droegen en trochstien hat, sêft en kalm ferstoarn is, myn dierbere . . . . .

Op. . . dei. . . ferstoar alhiel ûnferwachts, yn syn / har eigen fertroude fermidden, myn ynleave . . . . .

Mei spyt dogge wy kundskip fan it ferstjerren, yn 'e âldens fan' . . jier, fan . . . . .

Hjirmei dogge wy de drôve plicht jo mei te dielen, dat ús soan / dochter, broer / suster, neef / nicht, omke / muoike, ... hjoed ferstoarn is. . . . .

Drôvich meitsje wy aan jo bekend, dat alhiel ûnferwachts ferstoarn is, op ... jierrige leeftyd, myn ynleave . . . . .

Drôvich, mar tankber dat him / har pine besparre bleaun is, jouwe wy kennis fan it ferstjerren, nei in koart siikwêzen, fan myn leave . . . . .

Tige drôvich, mar mei in ûnferjitlik oantinken aan syn / har libben, hawwe wy alhiel ûnferwachts ôfskie nimme moatten fan ús . . . . .

Hjoed ferstoar sêft en kalm, ús leave . . . . .

Omdat wy tankber binne foar al syn / har leafde en soargen syn / har hiele libben lang, ha wy no fertriet dat ferstoarn is, op … jierrige leeftyd, ús . . . . .

Nei alle moaie jierren dy't wy mei him / har belibje mochten, hawwe wy alhiel ûnferwachts ófskie nimme moatten fan ús leave . .  . .

Tige drôvich hawwe wy ôfskie nimme moatten fan ús leave heit / mem, skoanheit / skoanmem, en pake / beppe . . . . .

Tige drôvich om syn / har te betide ófskie, mar oprjocht tankber foar alles wat hy / sy tidens syn / har libben foar ús dien en betsjutten hat, diele wy jo mei dat, nei in lang siikwêzen, rêstich weiwurden is, myn ynleave . . . . .

Dochs noch ûnferwacht is ta ús grut fertriet ferstoarn myn leave man / frou, ús heit / mem, pake / beppe . . . . .

Tige drôvich, mar tankber foar al it goede dat hy / sy us jûn hat, diele wy mei dat wy hjoed ôfskie naam ha fan ús heit / mem yn 'e âldens fan …. jier.

Nei in jier fan striid tsjin in slopende sykte en nei in soad moedich trochstiene behannelingen, is no dochs ferstoarn, myn goede en trouwe man / frou (oare hel te), ús gesellige heit / mem en leave pake / beppe . . . . .

Alhiel ûnferwachts is hjoed, nei in libben dat tekene wie troch ynset en hertlikens foar ús allegearre dy't om him / har hinne stienen (samle wienen?), ferstoarn, ús goede . . . . .

Lâns dizze wei meitsje wy bekend, dat nei in koart siikwêzen op . . . ferstoarn is . . . . .

Tankber foar safolle jierren, wêryn wy fan syn / har goedens en libbensblidens genietsje mochten, diele wy jo mei, dat frij (wat) ûnferwachts ferstoarn is, myn dierbere. . . . .

Nei in libben fan ienfâld, goedens, soarch, earlikheid en leafde, is ynienen ferstoarn myn leave . . . . .

Myn leave man / frou en ús heit / mem is ferstoarn. Werom sa betiid? Tige tankber foar wat hy / sy foar ús wie en bliuwe sil, diele wy jo drôvich mei . . . . 

Mei grutte drôvens jouwe wy jo kennis fan it ferstjerren fan . . . . .

. . dei. . . 200 . . . is út it folle libben ynienen fan ús wei naam, myn tige goede ús soarchsume heit / mem en pake / beppe ....

 

Protestansk / Katolyk

Tankber foar alles wat hy / sy foar ús dien en betsjutten hat, mar drôvich om syn / har ferstjerren, diele wy jo mei dat, nei in geduldich droegen lijen, dochs noch alhiel ûnferwachts ferstoarn is, myn leave . . . . ., ús . . . . .

Yn 'e frede fan Kristus ferstoar sêft en kalm, nei in ryk en goed bestege libben, yn syn / har , . . . ‘e libbensjier, sterke troch it  H. Sakramint fan 'e Siken, myn dierbere . . . . .

Sterke troch de H. Sakraminten fan 'e Siken, is yn 'e âldens fan. . . . . jier, nei in leafdevolle ferpleging yn . . . ,ferstoarn myn leave . . . . .

Nei in libben fan trouwe tawijing oan de Hear is, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn ús leave . . . . . 

Mei drôvens meitsje wy bekend dat, nei in moedich droegen lijen, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn 'e âldens fan . . . jier, ferstoarn is, myn leave . . . . .

Nei in libben fol soarch foar syn / har gesin en meilibjen mei in protte minsken, is fol oerjefte yn djip leauwen rêstich ferstoarn, nei in goede fersoarging yn âldereinsintrum . . . . . , myn leave . . . . .

Nei in geduldich droegen sykte fan inkele moannen, is ferstoarn, yn fêst geloofsfertrouwen, myn leave . . . . .

Yn 'e âldens fan. . . . . jier is, taret, mer dochs noch frij hommels, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn it . . . . . te . . . . . , ferstoarn, ús ûnferjitlike . . . . .

Skjin oen ein is yn syn / har Hear ferstoarn, ús leave . . . . .

Wy allegear hawwe by dy wêze mochten yn dyn lêste libbensdagen. Wy binne tankber dat wy dit meiïnoar belibje mochten. Do wiest foar ús in leave . . . . . Wy koenen altyd op dy rekkenje. Wy sille dy misse. Hjoed, . . . . . is frij hommels ferstoarn, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn 'e âldens fan. . . . . jier, . . . . .

Tankber foar God oer dat wy him / har sa lang yn ús fermidden hawwe mochten, berjochtsje wy jo, dat yn 'e âldens fan . . . . jier ferstoarn is, ús leave . . . . .

Drôvich, mer ek tankber dat in fierder lijen him / har besparre bleaun is, meitsje wy bekend dat, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn is, myn ûnferjitlike . . . . .

Nei in lange tijd fan sykte, alhiel oerjûn aan Gods H. Wil is, noch foarsjoen fan it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn myn ûnferjitlike . . . . .

Hjoed hat it God behage om by ús wei te heljen myn leave . . . . .

Drôf en alhiel ferslein diele wy jo mei, dat troch in needlottich ûngelok (verkeer: ûngemak) , noch yn 'e bloei fan syn / har libben, yn 'e âldens fan . . . . .jier, ferstoarn is ús leave . . . . .

Drôvich, mar tankber dat wy . . . . .sa lang yn ús fermidden hawwe mochten, meitsje wy bekend dat, nei sterke te wêzen troch it H. Sakramint fan 'e Siken, dochs noch ûnferwachts, ferstoarn is us soarchsume . . . . . 

Drôvich om syn / har ferstjerren, mer mei in befrijend gefoel dat syn / har lijen no oer is, meitsje wy bekend dat, nei in leafdefolle ferpleging yn . . . . .  sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn is, yn 'e âldens fan . . . . .jier, myn leave . . . . .

Nei in libben fol leafde, goedens en hertlikens foar ús allegear dy’t him / har kend hawwe en oant it lêst ta belutsen by alles wat him / har dierber wie, stipe troch in djip leauwen, is hjoed yn . . . . ferstoarn, sterke troch it Hillich Sakramint fan 'e Siken, op debefoarrjochte leeftyd fan . . . . .myn dierbere . . . . .

Nei in wurksum libben fan ienfâld en goedens foar ús allegear dy’t him / har kenden, ferstoar, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn 'e âldens fan . .jier, ús dierbere . . . . .

Nei in treflik en soarchsum libben is, yn 'e âldens fan . . . . .jier, ynienen ferstoarn, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, myn ynleave . . . . .

Yn it fermidden fan de minsken dy’t him / har leaf wiene is, nei in lang en moedich droegen sykte, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, yn it . . . . . ferstoarn, yn 'e âldens fan . . . . . jier, myn leave . . . . .

Kommen oant de leeftyd fan de sterken, is nei in koart siikwêzen, dochs noch ûnferwachts, sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn myn leave . . . . .

Hjoed ferstoar ynienen, nei in wurksum libben, yn 'e âldens fan . . . . . jier, ús soarchsume . . . . ., noch sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken.

Nei gâns moaie jierren fan tegearrewêzen en tankber foar alles wat hy / sy foar ús betsjutten hat, moatte wy jo ta ús djippe drôvens mei diele dat, noch sterke troch it H. Sakramint fan 'e Siken, ferstoarn is, myn leave . . . . .

Nei in leafdefolle fersoarging yn . . . . . is, sterke troch it  H. Sakramint fan 'e Siken, sêft en kalm ferstoarn, ús dierbere . . . . .

 

Aankondiging in de Franse taal:

Avec une tristesse infini nous vous faisons part du décès de ....

Le défund se trouve au centre funéraire .........(nom) ..........(l'adresse) où l'on aura la possibilité de présenter ses condoléances le (jour) ........(date) ...........(l'adresse)

Il est possible de dire adieu à ....... (nom) le..... (jour) ..... (date) de  00h00 à 00h00 au funerarium ..... (nom).......(l'adresse).

La cérémonie d'adieu aura lieu le ..... (jour) ..... (date) à 00h00 au crématorium de ....... (nom) ....... (l'adresse) et sera suivie d'une réunion au salon funéraire du crématorium.

La célébration Eucharistique aura lieu le........(jour).........(date) à l'église...........
En suite les funérailles auront lieu au cimetière de.........

Aankondiging in de Engelse taal:

With deep sorrow we announce the death of ....

With deepest regret we announce the desease of....

It is with great sadness that we announce the sudden passing death of our ….

It is with a heavy hart that I acknowledge the unespected loss of my .......

Passed away quietly at home.

It is with deep distress that we learned of the passing away of .....

It is with deep shock and great sadness that we have learned of the sudden death of .....

We sadly announce the death of my/our.....

After a fullfilled life and a peaceful resignation to his end my special husband/wife, our loving father/mother and grandfather/grandmother has departed this life.

It is with dwelling sadness, but with peace and with full appreciation for his/her rich life that we accept the death of our loving father/mother, .....

It is with great sadness, but also thankful fot everything she meant to us, that we have to inform you of the passing of my/our ......

Despite initial hopes of recovery all his fight and courage was sadly forced to succumb to the wasting disease he contracted. With great sadness we have to inform you that at the age of .... years my beloved husband/wife, dear father/mother, grandfather/mother, brother/sister, brother in law/sister in law .....................(name) has been taken from us.

We sadly announce the passing away of my  beloved husband/wife, father/mother and grandfather/grandmother

By request the cremation was attended by the immediate family only

Our thouths go out to his wife (her husband) and daughter/son (children)

The burial will take place at the ......... cemetery and afterwards there will be an opportunity of offer condolences to the family in......

Teksten bij een overlijden na een ziekbed

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze….

Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze....

Na een kortstondig maar hevig ziekbed overleden mijn/onze…

Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ………

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van…….

Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze…..

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze....

Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze….

Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze....

Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan mijn/onze....

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze………

Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze......

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn/onze .......

Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze.....

Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze.....

Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze……

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze……

Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze ….

Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze.....

Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van ... jaar afscheid genomen.

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze …..

Na een ziekbed van enige weken, (maanden, jaren), doch krachtig van geest is, voorzien van de Heilige Sacramenten overleden mijn/onze... 

Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had genomen, overleed in alle rust mijn/onze ......

Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden mijn/onze ....

Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van mijn/onze…..

Na bijna  ...... weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze....

Na een gelukkig leven, waaronder ..  gelukkige huwelijksjaren, is door een kortstondige, meedogenloze ziekte een einde gekomen aan het leven van mijn/onze....

Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen. 

Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze......

Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven.

Ondanks zijn/haar enorme wilskracht heeft hij/zij moeten capituleren voor een niet te beïnvloeden progressieve ziekte. Woorden schieten tekort voor het verlies van mijn/onze....

Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven.

Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnen uit ondermijnde.
op ..-..-20xx. overleed mijn/onze.......

Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze .....

Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven. Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze……

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan mijn/onze….

Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze….

Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig dat is overleden mijn/onze.....

Tot onze grote verdriet is, na een ziekte van enkele weken/maanden, een einde gekomen aan het leven van mijn/onze.....

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.....

Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig heengegaan mijn/onze….

In de wetenschap dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven is van ons heengegaan mijn/onze

Op 00-00-2... is tot ons verdriet na een kortstondige maar ernstige ziekte rustig overleden mijn/onze.....

Aan het einde van zijn/haar …ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden mijn/onze…..

Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze......

Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven te moge genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze…….

Constant vechtend voor het leven is na een moeizame strijd op 00-00-0000 een einde gekomen aan het leven van mijn/onze ......

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.......

Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze.....

Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.....

Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze .....

Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze …….

Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze.....

Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze......

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de ziekte. In alle rust is van ons heengegaan mijn/onze.....

Met het respect dat hij/zij heeft afgedwongen door het gevecht dat hij/zij de afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze....

Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden mijn/onze.......

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge  heengaan van mijn/onze...

Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze……

Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van mijn/onze.....

Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn/haar strijdlust en moed niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem heeft getroffen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze.....

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze....

Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze....

Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze….

Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte rustig ingeslapen/overleden mijn/onze……

Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig van ons heengegaan mijn/onze ....

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze.....

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze.....

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze ......

Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze…..

Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…..

Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze…..

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurig ziekbed, dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn/onze…..

Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze….

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed is overleden mijn/onze.....

Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze....

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze.....

Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die hij/zij op positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is heengegaan mijn/onze.......

Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze…..

 

Teksten bij een overlijden na een euthanasie

Op een door hem/haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze is, op ..-..-200. overleden mijn/onze....

Na een moegestreden leven heeft hij/zij voor een weloverwogen stap gekozen, zodat hij/zij nu de rust heeft gevonden waar hij/zij zo naar verlangde.

Na een zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele maanden langer van het leven te mogen genieten, is op een door hem/haar zelf uit overtuiging gekozen wijze overleden mijn/onze....

Teksten bij een overlijden na een ongeval

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze....

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze....

Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze.....

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze....

Heden nam de Here op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze.....

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ..... kwijtgeraakt.

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze...

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze.....

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze ........

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze.....

Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in  …….. (plaats) om het leven is gekomen mijn/onze……

Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze.....

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze......

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze.....

In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze...

Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.

 

Teksten bij een overlijden na zelfdoding

Met respect voor zijn beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van mijn/onze .....

Het was helaas zijn eigen wens.

Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze.....

Hij verkoos zijn eigen weg te gaan ....

In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect.

Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze…..

Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan…..

....... (naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.

.......(naam) heeft op ..-..-.... besloten zijn eigen weg te gaan.

Hij/zij vond het leven te moeilijk.

Eindelijk is hij/zij bevrijd uit een leven dat zijn/haar krachten te boven ging

....... (naam) heeft besloten definitief afstand te doen van zijn ontrouwe omhulsel.

Weloverwogen heeft ....... (naam) zijn/haar eigen keus gemaakt en zullen zijn/haar besluit moeten respecteren.

Met vreugde verwacht, in liefde ontvangen, maar ...... (naam) heeft zich bedacht

...... (naam) is uit het leven gestapt. Het is goed zo.

Na lang knokken heb ik op mijn eigen wijze afscheid genomen van dit leven dat ik zozeer heb liefgehad.

Ik ben klaar met het leven. Dank aan mijn vrienden, die mijn besluit respecteerden. Dank aan de Einder voor informatie die mij de regie over mijn leven liet.

 

Religieuze teksten

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze.....

De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze......

Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze.....

In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze....

In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze......

In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze....

Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze............

God heeft thuisgehaald mijn/onze.....

Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze......

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze.....

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze......

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn/onze.....

Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze.....

Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze....

Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze......

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden mijn/onze.....

Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze......

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze....

Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze....

Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze....

Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze...

In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze......

Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze....

Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze......

Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze....

Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze....

De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze.....

Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze...

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze....

Op ..-..-.... is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze.....

Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze....

Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze....

In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze

In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze.....

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze......

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze ......

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze ………

Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze....

Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze ……

Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op 00-00-20xx. is overleden mijn/onze ……

In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze ….

Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze…..

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op ..jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer.

In Gods ontferming is opgenomen mijn /onze……

Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze….

In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze…..

Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze….

De “Grote Baas” heeft hem geroepen.

Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze…..

…………… is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar.

Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft mijn/onze…….

Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.

Actief als hij was en tot het laatste moment aanwezig is ..... (naam) gesterkt door zijn geloof aan zijn laatste reis begonnen.

Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze......

Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze.....

Heilig Sacrament der Zieken

Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn/onze........

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze.....

Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze...

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze.....

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze...

Geveld door een zeer ernstige ziekte is, gesterkt door her H. Sacrament der Zieken, (rustig) overleden mijn/onze.....

Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der Stervenden, rustig overleden mijn/onze.......

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij/zij, in vrede en volledige overgave, de poort van de dood doorgegaan.

Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar dierbaren overleden mijn/onze.....

Aankondiging van overlijden door de overledene zelf

Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan.

Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.

Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeien door de vele snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazingwekkend, maar dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest zijn, naar ik hoop, dierbare herinneringen.

Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel.

Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik ………… (naam) na bijna … jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar geef ik jullie kennis van mijn overlijden.

Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.

Familie, vrienden en bekenden:
heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede dankzij uw aanwezigheid, een genoegen. Ik ben u daar erkentelijk voor. Het gaat u goed.

Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen en kleinkinderen neem ik, .........(naam), vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren.

Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was.

Ik ben niet gelovig maar ik ben wel dankbaar voor het leven dat ik heb mogen leiden.

Omringd door liefde en dankbaar voor een boeiend leven, geef ik de Geest aan mijn Schepper terug.

Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan sterven is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid en rust zijn mijn deel geworden.

Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; drink er één op het leven want het heden lacht en de toekomst wacht.

Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken.

Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven.

Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen en ben van boord gegaan.

Ik was altijd opgeruimd, ik heb altijd opgeruimd, nu ook mijzelf .... Bij eventuele toespraken; houd het kort!

Teksten met een vleugje humor

Gisteren was hij/zij gestrest, vandaag doet hij/zij het rustiger aan.

"Met mijn voeten naar voren". Aan deze, haar zo typerende woorden hebben wij invulling moeten geven.

Geheel tegen zijn flamboyante levensopvatting in is onze luidruchtige levensgenieter op zijn eigen wijze, rustig vertrokken.

Ik weet niet wat jij doet: ik ga alvast naar boven....

We hebben veel van je geleerd, behalve hoe we je moeten missen.

Tegen alle afspraken in ben je toch gegaan.

Lieve mensen, het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg.

Zakelijke teksten

Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega ......

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriend ...... (naam)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega

Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ....... (naam)

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ..... (naam)

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van .... (naam)

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze .... (directeur, collega....)

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega .... (naam)

Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ....... (naam)

Met eerbied en respect gedenken wij dat op ....... (datum) ons is ontvallen ......

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ..... (naam)

Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven.

Het bericht dat onze collega ..... (naam)... is overleden heeft ons diep geraakt.

.... (naam) was werkzaam als......

Wij hebben ..... (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij .......

.... (naam) is van het prille begin betrokken geweest bij...

Voor ons was ... (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega.

Wij zullen zijn/haar vriendelijkheid en enthousiasme missen.

Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht.

..... (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken had.

Gedurende .. jaar heeft ... (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van onze onderneming.

Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan .......

Voor zijn jarenlange inzet als .... (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.

Gedurende 00 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze onderneming.

Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij node missen.

Wij zullen ons ..... (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was.

Hij/zij heeft op velen een onuitwisbare indruk gemaakt.

Wij zullen hem erg missen.

Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn.

Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter.

Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend.

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.

In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.

Wij verliezen in ...... (naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als ...... met veel plezier en toewijding uitvoerde.

.... (naam) was een begripvolle kracht binnen ons bedrijf.

00 jaar lang heeft hij met liefde geholpen in ons bedrijf.

Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker.

Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid.

Zijn inspirerende leiding zullen wij missen.

Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan.

Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor.

Zij toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.

Wij wensen zijn gezin en naasten sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Ons medeleven gaat uit naar.....

Lieve, zorgzame, dierbare etc.


mijn bijzondere man/vrouw
mijn lieve man/vrouw
mijn allerliefste man/vrouw
mijn lieve zorgzame man/vrouw
mijn innig geliefde man/vrouw
mijn dierbare man/vrouw
mijn lieve en markante man/vrouw
mijn trouwe echtgenoot/note
mijn diepgelovige man/vrouw
mijn zeer geliefde man/vrouw
mijn bijzondere en erudiete man
mijn onvergetelijke man/vrouw
mijn dappere man/vrouw
mijn levenslustige man/vrouw
mijn levenskameraad
mijn levensmaatje
mijn maatje
onze zorgzame vader/moeder
onze originele vader/moeder 
onze bijzondere vader/moeder
onze inspirerende vader/moeder
onze betrokken vader/moeder
onze geweldige vader/moeder
onze genereuze vader/moeder
onze fantastische vader/moeder
onze lieve, zorgzame vader/moeder
onze pater familias
onze markante vader/moeder
onze onvervangbare vader/moeder
onze eigenzinnige vader/moeder
onze unieke vader/moeder
onze krachtige vader/moeder
onze bevlogen vader/moeder
onze bewonderenswaardige vader/moeder

onze trotse opa/oma
onze geweldige opa/oma
onze super opa/oma
onze altijd belangstellende opa/oma

De naam op de rouwkaart

Na de aanhef wordt de naam van de overledene op de kaart vermeld. De opdrachtgever/de nabestaanden bepaalt/bepalen hoe de naam op de kaart zal komen te staan. Dit kan zijn de volledige naam van de overledene met daaronder zijn roepnaam of alleen zijn roepnaam met zijn achternaam. Onder zijn/haar naam kan vermeld worden de naam van de overleden echtgeno(o)t(e): weduwnaar/weduwe van..........

Voorbeeld:                              Johannes Antonius Jansen
                                                                 - Jan -

of

                                                                  - Jan -
                                                Johannes Antonius Jansen
                                                    weduwnaar van Marie van Vliet

Versierselen, eretekenen, onderscheidingen

Veel belang wordt er aan gehecht als men tijdens zijn leven een onderscheiding heeft ontvangen. Deze onderscheiding kan onder de naam van de overledene worden vermeld. Onderstaand een lijst van Koninklijke onderscheidingen welke op de kaart vermeldt kunnen worden:

Militaire Willemsorde
Orde van de Nederlandse Leeuw
Orde van Oranje-Nassau
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
Huisorde van Oranje

Onderlinge rangorde der Nederlandse staatsorden

1. Alle graden van de Militaire Willemsorde;
2. Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
3. Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau;
4. Kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
5. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau;
6. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau;
7. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
8. Officier in de Orde van Oranje-Nassau;
9. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau;
10. Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw;
11. Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud;
12.                                                                                      in Zilver;
13.                                                                                      in Brons.

Overzicht der Nederlandse onderscheidingen

Overzicht der Nederlandse en militaire onderscheidingen, herinneringsmedailles en door de overheid niet verleende, doch wel erkende onderscheidingen, vermeld in de volgorde, zoals deze is voorgeschreven voor militairen, voor het dragen van uniform.

I - Ridderorden, kruisen, medailles, erepenningen en eretekenen

1. Militaire Willemsorde;
2. Kruis voor Moed en Trouw;
3. Eresabel;
4. Verzetskruis;
5. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud;
6. Orde van de Nederlandse Leeuw;
7. Orde van Oranje Nassau;
8. Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau;
9. Huisorde van Oranje;
10. Eervolle vermelding;
11. Bronzen Leeuw, eventueel met cijfer;
12. Verzetsster Oost Azië, 1942-1945;
13. Bronzen Kruis, eventueel met cijfer;
14. Kruis van Verdienste, eventueel met cijfer;
15. Vliegerkruis, eventueel met cijfer;
16. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in zilver;
17. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in brons;
18. De Ruitermedaille, a. in goud, b. in zilver, c. in brons;
19. Grote gouden, kleine gouden, of zilveren medaille voor Verdiensten jegens openbare verzamelingen (de Museummedaille);
20. Onderscheidingstekens ter erkenning van uitstekende daden, bij watersnood verricht in
      a. zilver, b. in brons;
21. Medaille van het Rode Kruis, eventueel met gesp(en) "Balkan" en/of "Ethiopië" (de zogenaamde regeringsmedaille,
     welke bij afzonderlijk Koninklijk Besluit wordt toegekend);
22. Erkentelijkheidmedaille, a. in zilver; b. in brons;
23. Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, eventueel met gesp(en);
24. Lombokkruis;
25. Oorlogs-Herinneringskruis, eventueel met gesp(en);
26. Ereteken voor Orde en Vrede, eventueel met gesp(en);
26a.Nieuw Guinea-Kruis;
27. Mobilisatie-Oorlogskruis;
28. Kruis voor Recht en Vrijheid, eventueel met gesp;
29. Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier, met cijfer XV, resp. XX, XXV, enz.
30. Onderscheidingstekenen voor langdurig trouwe dienst voor beroepsmilitairen beneden de rang van tweede
      luitenant in a. brons; b. zilver wegens 24 jaren trouwe dienst; c. goud wegens 36 jaren trouwe dienst;|
31. Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden
     de rang van officier in a. brons wegens 12, b. zilver wegens 24 en c. goud wegens 36 jaren dienst;
31a.Vrijwilligersmedaille;
32. Medaille van het Garnegie-Heldenfonds;

II - Bij Koninklijk Besluit ingestelde medailles en eretekenen, voor zover deze niet reeds hiervoor zijn genoemd:

33a. Huldigingmedaille (inhuldiging van Kon. Wilhelmina op 6 september 1898);
33b. Huwelijksmedaille (huwelijk van Kon. Wilhelmina met Hertog Hendrik von Mecklenburg-Schwerin op 7 februari 1901);
33c. Herinneringsmedaille (25-jarig huwelijk van Kon. Wilhelmina en Prins Hendrik der Nederlanden op 7 februari 1926);
33d. Herinneringsmedaille van de Erewacht (ingesteld ter gelegenheid van de nationale huldiging op 9 september 1933) te
        Amsterdam, ter ere van de 35ste herdenking van de inhuldiging van Kon. Wilhelmina;
33e. Huwelijksmedaille (huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld op 7 januari 1937);
33f. Inhuldigingsmedaille 1948 (inhuldiging van Kon. Juliana op 6 september 1948);
33g. Zilveren huwelijksmedaille (Herinneringsmedaille 1962);
33h. Ereteken voor meester-scherpschutter op geweer voor schepelingen van de Koninklijke Marine, ingesteld bij
       Koninklijk Besluit van 8 september 1906;
33i. Ereteken voor meester-kanonnier voor schepelingen van de Koninklijke Marine, ingesteld bij Koninklijk Besluit
      van 19 maart 1909;

III - Bij gouvernementsbesluit, ministeriële beschikking of order legercommandant van het (voormalig) KNIL
       ingestelde medailles en sterren:

34a. Vaardigheidsmedaille, de medaille voor de met goed gevolg afgelegde zware vaardigheidsproef door leden
        van het (voormalig) KNIL, ingesteld door de legercommandant;
34b. Schietprijsster, toegekend aan de leden van het (voormalig) KNIL, ingesteld door de legercommandant;

IV - Door een particuliere instelling verleende ridderorden, kruisen, medailles en erepenningen:

35a. Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht;
35b. Johannieter Orde in Nederland;
35c. Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis;
35d. Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis, a. in zilver, b. in brons;
35e. Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis, met het cijfer X, XX, enz.;
35f. Herinneringskruis 1939/1940 van het Nederlandse Rode Kruis a. in zilver, b. in brons;
35g. Herinneringskruis 1940/1945 van het Nederlandse Rode Kruis, eventueel met gesp "Indonesië 1945/1950";
35h. Kruis van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid
      (het zogenaamde "Vierdaagsekruis");
35i. Medaille van de Nederlandse Sportfederatie;
35j. Kruis van de Nederlandse Sportfederatie (militaire vijfkamp);
35k. Medaille der Koninklijke Nederlandse vereniging voor de Luchtvaart, a. in goud, b. in zilver, c. in brons;
35l. Medaille der Nederlands-Indische Vereniging voor Luchtvaart;
35m.Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwacht;
35n. Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten;
35o. Draagpenning van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing;
35p. Kruis van de Algemene vereniging van Nederlandse Reserve Officieren voor militaire prestatietocht;
35q. Prins Maurits-medaille;
35r. Mobilisatiekruis 1914-1918;
35s. Witte Mobilisatiekruis 1914-1918;
35t Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis";
35u. Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming;
35v. Kruis voor Recht en Vrijheid.

LET OP: Vanaf 1 januari 1955 worden de versierselen van Rijkswege in bruikleen verstrekt. Het woord bruikleen geeft aan dat men in het bezit wordt gesteld van het versiersel doch dat men geen eigendom verkrijgt. Het versiersel is en blijft eigendom van de Staat der Nederlanden. Daarom moeten versiersel na het overlijden wordt teruggestuurd. Men kan, indien daartoe de wens wordt uitgesproken, ook met de Kanselarij der Nederlandse Orden een afspraak maken om het versiersel in langdurige bruikleen te behouden doch dan dienen de erfgenamen wel een waarborgsom te betalen, die, bij het later alsnog inleveren van het versiersel, aan de nabestaanden weer wordt terugbetaald.

Bijzondere onderscheidingen (niet koninklijk)

 • Ridder in de orde van de H. Silvester
 • Commandeur in de orde van St. Silvester
 • Onderscheiden door Yad Vashem
 • Drager van het Verzetsherdenkingskruis
 • Drager van de Zilveren Anjer
 • Drager van de zilveren/bronzen Jacobsschelp
 • Eredame in de Huisorde van Oranje
 • Begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
 • Begiftigd met de Wolfert van Borselenpenning van de Stad Rotterdam
 • Onderscheiden met de Erasmusspeld van de Stad Rotterdam
 • Johanniterdame
 • Begiftigd met het Kruis van Verdienste van het Nederlands Rode Kruis
 • Erelid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
 • Goehte Medaille
 • Officier Légio d'Honneur

De ondertekening op de rouwkaart

Bij de ondertekening komt de weduwe/weduwnaar bovenaan te staan gevolgd door de kinderen en kleinkinderen. Men kan kiezen de kinderen op de kaart te vermelden met de voornamen of met voorletters en achternamen. De kleinkinderen worden meestal met hun voornaam genoemd. Wil men niet alle familieleden met naam en toenaam op de kaart vermelden dan kan met volstaan met: en "verdere familie" of "en overige familieleden".

Voorbeelden:

1. A.J. Jansen-Pieterse
           Kinderen en
           kleinkinderen

2. A.J. Jansen-Pieters
           Jan en Yvonne
                 Paul, Nicole
           Kees en Miep
                 Jeroen, Natalie

3. A.J. Jansen-Pieterse
          Jan en Yvonne
          Kees en Miep
          en kleinkinderen

4. Uit aller naam:
   A.J. Jansen-Pietersen

5.   Kinderen,
      kleinkinderen en
      achterkleinkinderen

6.   A.J. Jansen-Pietersen
      en familie

7.   Familie Jansen

8.   De heer Jansen exc.test.

Vermelding van het adres

Op de rouwkaart wordt het adres van de overledene vermeld. Het adres van de overledene is niet altijd het correspondentieadres. Is na het overlijden niemand meer woonachtig op het adres van de overledene dan is het raadzaam een correspondentieadres te vermelden. Dit kan de opdrachtgever zijn, een familielid of de notaris.

Thuisopbaring

.........(naam) is thuis. U kunt afscheid nemen, .......(dag, datum, tijd)

........(naam) is thuis opgebaard alwaar u afscheid kunt nemen, ............ (dag, datum, tijd)

........(naam) is thuis, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen, .........(dag, datum, tijd)

.........(naam) is thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving waar wij in huiselijke kring de laatste dagen met hem/haar doorbrengen.

Dank voor de goede zorgen

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum………….

Wij willen het personeel/medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum bedanken voor de liefdevolle verzorging van …………………

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle zorg van het personeel van ………………

Onze dank gaat uit naar het team van ………………….. voor hun inzet en goede zorg.

Met dank voor de goede verzorging in .......

Wij danken hen die hem/haar zo liefdevol hebben verzorgd.

Wij danken allen die hem/haar de afgelopen jaren zo goed en liefdevol hebben verzorgd.

Onze dank gaat uit naar ........... waar hij/zij met een deken van zorg, liefde en warmte is bedekt.

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers en het verplegend personeel van Zorgcentrum/Verpleeghuis.................. Mijn man/vrouw heeft daar zijn/haar laatste levensfase mogen doorbrengen en hij/zij werd omringd met alle zorg en tederheid.

Avondwake

In sommige delen van Nederland is het in de katholieke kerk gebruikelijk een avondwake te houden. Dit wordt ook altijd op de kaart vermeld, bijvoorbeeld:

       De avondwake vindt plaats op (datum) in de R.K. kerk ......(naam) om 00.00 uur.

Kerkdienst

De kerkdiensten worden aangeduid met:

 • de uitvaartdienst;
 • de dienst van Woord en Gebed;
 • de afscheidsdienst;
 • de afscheidsviering;
 • de afscheidsbijeenkomst;
 • de uitvaartviering;
 • de herdenkingsviering;
 • de herdenkingsbijeenkomst;
 • de H. mis van Requiem;
 • de dankdienst op het leven van …..;
 • de viering op het leven van….

De ...... zal worden gehouden in de ...........(naam van de kerk), ................(adres van de kerk), .........dag, .........(datum) om ..........uur.

De dankdienst voor het leven wordt gehouden (zal worden gehouden) in ……

Vermelding begrafenis of crematie

Na een kerkdienst zal men de begrafenis of crematie met de volgende zin aangeven:
Aansluitend zal om ....... (tijd) de begrafenis/crematieplechtigheid plaatshebben ....................... (naam begraafplaats of crematorium) .............(adres en plaats begraafplaats of crematorium).

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op ...... (naam, adres en plaats van de begraafplaats), ..-..-.... (datum) om 99.99 uur.

Wij zullen ....... (naam) naar zijn/haar laatste rustplaats begeleiden.

Gaat er geen kerkdienst aan vooraf dan is de vermelding:
De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, zal worden gehouden in de aula van crematorium ....... (naam), .......(adres en plaats), .......dag ........(datum) om ........uur.

De begrafenis zal plaatshebben op de ..............(naam van de begraafplaats) .............. (adres van de begraafplaats), .......dag............... (datum) om ...... uur.

De lewaja zal zijn op de Joodse Begraafplaats, .........(adres) te .......... (plaats), ........(dag) ..........(datum) om ......uur.

We begraven ....... (naam) in besloten kring.

Vermelding van condoleren

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis/crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in restaurant ..............

Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium/de begraafplaats.

Na de plechtigheid heffen wij het glas op ......... in de ontvangkamer van het crematorium/de begraafplaats.

Na de begrafenis/crematie is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium/begraafplaats.....

Uitvaart in stilte

De begrafenis/crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

De begrafenis/crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden.

De begrafenis/crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Geheel in overeenstemming met zijn/haar wens hebben wij in besloten kring ...... (naam) naar zijn/haar laatste rustplaats gebracht.

Wij nemen in besloten kring afscheid van hem/haar in crematorium .....

Wij hebben met eerbied gevolg gegeven aan zijn/haar laatste wens om in besloten kring afscheid van hem/haar te nemen.

Persoonlijke mededelingen

Liever geen bezoek aan huis.

..... hield van bloemen

..... hield van rode rozen.

Graag alleen rode bloemen.

Vooral veel bloemen.

Zwarte rouwkleding gewenst.

Geen donkere kleding

Geen rouwbeklag

Kleed je informeel

Komt u bij voorkeur zoals u bent.

Feestelijke kleding.

Bloemen in alle kleuren.

Geen bloemen - Geen toespraken - Geen bezoek aan huis

Overtuigd van uw medeleven, liever geen bezoek aan huis.

In plaats van bloemen graag een gift aan bijvoorbeeld het Kon.Wilhelminafonds/Kankerfonds enz.

Een donatie aan ........ (rekening nr..........) verdient de voorkeur boven het geven van bloemen.

Ter beschikking gesteld van de wetenschap

Het lichaam van ..... is ter beschikking gesteld van de wetenschap.

..... (naam) stelde zijn/haar lichaam ter beschikking van de wetenschap.

In overeenstemming met de wens van ..... is zijn/haar lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.

….. heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Er is geen gelegenheid tot afscheid nemen.

Geen rouwkaart ontvangen...

Als men een advertentie zet is het niet altijd duidelijk dat dit tevens een uitnodiging is om de uitvaart bij te wonen. Ten overvloede kan men één van onderstaande teksten aan de advertentie toevoegen:

Degenen die geen kennisgeving mochten ontvangen, hopen wij toch te bereiken met deze advertentie.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

Zij die geen rouwkaart/kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Zij die geen rouwkaart/rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Zij die geen rouwkaart/rouwbrief hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Als U geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze advertentie te beschouwen als uitnodiging.

Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen.

Wij vragen u deze advertentie als persoonlijk bericht te beschouwen.

Zij die geen rouwbrief/rouwkaart hebben ontvangen en die de dienst willen bijwonen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, hopen wij u middels deze advertentie te bereiken.

Wij vragen u het overlijden van mijn man/vrouw, onze vader/moeder verder te vertellen onder vrienden en bekenden.

 

'